Nowość Drzwi aluminiowe, Parmax® Wooden Doors: Exterior and interior

wczytywanie strony

menu mobilne

Nowość Drzwi aluminiowe

realizacja alu 1Innowacja produktowa w niniejszym projekcie, stanowiąca zgłoszenie wzoru użytkowego to drzwi aluminiowe z licowaną wstawka szybową. Innowacja na skalę krajową – nie zidentyfikowano tożsamego rozwiązania występującego w Polsce. Opis nowego produktu wnioskodawcy: Wzór użytkowy obejmuje konstrukcję metalowo szklaną skrzydła drzwiowego drzwi wejściowych i powierzchni zewnętrznej płaskiej w możliwie pełnym zakresie oraz o elastycznie osadzonym w skrzydle pakiecie szybowym, który w przypadku uszkodzenia można łatwo wymienić bez naruszania konstrukcji skrzydła. Opracowane skrzydło drzwiowe składa się z metalowej ramy uformowanej z profili oraz osadzonego w skrzydle przeszklenia w postaci pakietu szybowego złożonego z tafli szklanych oddzielonych elementami dystansowymi, którego jedna z tafli szklanych skrajnych jest większa od pozostałych. Drzwi te charakteryzują się tym, że z oby stron skrzydła pakiety szybowe są przytwierdzone elastycznymi spoinami i metalowymi nakładkami, które zakrywają profile ramy i przesłaniają światło ramy, . Zewnętrzna nakładka ma postać dwóch pasów położonych na przeciwległych pionowych bokach zewnętrznej strony skrzydła z odstępem pomiędzy nimi, zaś wewnątrz nakładka ma postać płyty, rozciągającej się na całej wewnętrznej stronie skrzydła. W przestrzeni między aluminiowymi profilami i nakładkami jest warstwa piankowej izolacji termicznej oraz sprężyste uszczelki. Pakiet szybowy ma zewnętrzną skrajną taflę o krawędziach wystających na całym obwodzie poza krawędzie pozostałych tafli pakietu i zlicowaną u góry i u dołu skrzydła z górnymi i dolnymi krawędziami pasów zewnętrznej nakładki. Tafle pakietu są połączone trzema klejowymi spoinami oraz z izolacją i fragmentami profili ramy. Zewnętrzna skrajna tafla pakietu szybowego może być pokryta warstwa maskującej substancji zasłaniającej obszar, w którym zewnętrzna skrajna tafla szybowa sąsiaduje z izolacją i profilami, co podnosi atrakcyjność użytkowania produktu. Zgłoszenie wzoru użytkowego odnosi się do następujących zastrzeżeń:

 

  1. skrzydło drzwiowe, zwłaszcza drzwi wejściowych, zawierające metalową ramę i umiejscowiony w niej pakiet szybowy
  2. skrzydło drzwiowe, zwłaszcza drzwi wejściowych, zawierające metalową ramę i umiejscowiony w niej pakiet szybowy wraz z substancją maskującą.

 

Szczegółowy opis zastrzeżeń znajduje się w załączniku do wniosku – zgłoszeniu wzoru użytkowego.

 

Skrzydło drzwiowe, zwłaszcza drzwi wejściowych, będące przedmiotem zgłoszenia wzoru użytkowego jest innowacyjne i posiada przewagi wobec konkurencji ze względu na:

- posiadanie przeszklenia w postaci elastycznie osadzonego wymiennego pakietu szybowego

- powierzchnia połączenia szyby z aluminiową ramą jest płaska w możliwie pełnym zakresie

- pokrycie skrajnej tafli pakietu warstwą substancji maskującej, dzięki czemu praktycznie niewidoczne staje się połączenie szyby z ramą i następuje znaczący wzrost atrakcyjności wizualnej drzwi

- niewielką masę skrzydła drzwiowego ze względu na możliwość użycia pakietu szybowego o mniejszej grubości względem rozwiązań konkurencyjnych (70 kg)

- współczynnik ciepła Ud = 0,8 W/(m2K), który spełnia wymagania zawarte w rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (poz. 926) zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (maks. Wartość Ud wynosi 1,3 od 01.2021).

- przepuszczalność powietrza klasa 2 według normy PN-EN 12207:2001.

- odporność na obciążenie wiatrem klasa C4 według normy PN-EN 12210:2016 - wodoszczelność klasa 6B według normy PN-EN 12208:2001

- właściwości wytrzymałościowych drzwi zewnętrznych, według normy PN-EN 1192:2001, klasa 4. Oznacza to, że testowane drzwi nadają się do użytkowania w warunkach określanych jako bardzo ciężkie tj. wtedy gdy są przedmiotem częstego i gwałtownego użytkowania.

Nowość Drzwi aluminiowe Nowość Drzwi aluminiowe Nowość Drzwi aluminiowe

Product catalog

News

Parmax in TVP

Parmax in TVP

We were recently invited to the TVP Meritum Biznesu programme.

read more

Where to buy?


+48 12 284 63 70

MORE »

 do_gory
Witaj!
Czy chcesz, żebyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo?

TAK!