Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich, Parmax® Wooden Doors: Exterior and interior

wczytywanie strony

menu mobilne

Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

dofinansowanie-logo


Realizacja przedmiotowego projektu umożliwi kompleksowe wdrożenie opracowanej strategii działalności międzynarodowej, której realizacja przełoży się na wejście firmy F.P.H.U. PARMAX na rynek niemiecki. W ramach projektu przewidziano realizację 3 zadań:

W wyniku realizacji projektu nastąpi wprowadzenie na rynek zagraniczny innowacyjnych w skali ponad krajowej drzwi zewnętrznych z nakładką betonową i aluminiową, które dzięki nowemu zastosowaniu znanych materiałów uzyskały wysokie parametry funkcjonalne i jakościowe.
Projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę równości szans oraz będzie skutkował wdrożeniem zmiany organizacyjno-procesowej u Wnioskodawcy.

Wartość projektu: 323 900,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 140 675,00 zł


Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do wprowadzenia na rynek innowacyjnego skrzydła drzwiowego, co skutkować będzie wzrostem zasięgu oferty PARMAX poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu. W ramach projektu przewidziano realizację 4 zadań:

Projekt będzie wywierał wpływ pozytywny na środowisko poprzez zastosowanie innowacyjnych, proekologicznych rozwiązań technologicznych. Projekt bezpośrednio wpłynie na realizacje zasady 4R (zasada reduce). W tracie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych opracowano technologię produkcji innowacyjnego skrzydła drzwiowego z uwzględnieniem ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego. Projekt wpłynie pozytywnie na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych. W wyniku realizacji projektu zostaną zatrudnione
3 osoby w wymiarze pełnych etatów.


 

Product catalog

News

Parmax in TVP

Parmax in TVP

We were recently invited to the TVP Meritum Biznesu programme.

read more

Where to buy?


+48 12 284 63 70

MORE »

 do_gory
Witaj!
Czy chcesz, żebyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo?

TAK!